لعنت به تو که احساساتمو به بازی گرفتی...

فراموش کردمت...

بــــوבטּ بــا یــه مــُــرבاـבے نــه تــکرار مــے شه نــه تــــکرارے

اس ام اس


 

+ چهار شنبه 24 دی 1393برچسب:, ساعت17:15 الهام| |

لعنتے
دلگیرم....
از تمام روزهای ے که
دوستت داشتم....
براے تمآم روزهایے کہ..

خــیال میکردم دوستم دارے ....


آپلود عکس رایگان و دائمی

+ چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:, ساعت10:13 الهام| |

وقتی مال من شدی ...
تیک زدن ✔
بگو بخند →
دوست اجتماعی ♂
دوست معمولی ♀
فقط دوستیم ♬
کوفت ...
زهرمار ...
همه این چیزا تعطیل ... !!! ✘
فقط و فقط من . . .
فقط مال خودم !
خنده هات . . .
گریه هات . . .
شیطنتات . . .
غصه هات . . .
اخمات . . .
همه چیزت فقط مال من !!
فک کن خودخواهم یا فک کن طرز فکرم قدیمیه
همینه که هست . . . !!

+ پنج شنبه 4 دی 1393برچسب:, ساعت21:25 الهام| |طراح : صـ♥ـدفــ