لعنت به تو که احساساتمو به بازی گرفتی...

فراموش کردمت...


 

لمس کن کلماتی ر اکه برایت می نویسم ...


تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ... تا بدانی نبودنت آزارم می دهد ... لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان ... که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد ...

لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است ... لمس کن لحظه هایم را ... تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم، لمس کن این با تو نبودنها را.


لعنت به من كه ساده دل بريدم....لعنت به من كه دردتو نديدم

لعنت به من كه پاي تو نموندم....لعنت به من كه قلبتو شكوندم

روياي تو شده جدايي از من....همنفسم بيا بمون پيش من

خودت ميدوني كه سهم ما نيست....جدايی و بريدن و شكستن

چشماي من پر از اشك شب و روز....حق ميدم بهت تو اتيش عشق من نسوز

برو با مردي كه تو روياهاته....ولي بدون قلب منم باهاته

روياي تو كابوس شب هاي من....دليل خنده هات حرف دل من

ميخواي بري ،برو كنار اون كه....حرفاش دروغه گل تنهاي من
+ دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, ساعت14:7 الهام| |

 كاش در دهكده عشق فراوانی بودتوی بازار صداقت كمی ارزانی بودكاش اگر گاه كمی لطف به هم می كردیممختصر بود ولی ساده و پنهانی بودكاش چشمان پر از پرسش مردم كمترغرق این زندگی سنگی و سیمانی بودكاش دنیای دل ما شبی از این شبهاغرق هر چیز كه می خواهی و می دانی بودپس بیا تو این شهر که هم فراوانیه عشقهو هم باراز صداقت ارزون
 


بیا تا از زندگی سنگی و سیمانی خودمون به یک زندگی شادو راحت و بی دغدغه پناه بیاریمحتی برای لحظه ای کوتاه

 

 

+ یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:, ساعت14:21 الهام| |طراح : صـ♥ـدفــ