لعنت به تو که احساساتمو به بازی گرفتی...

فراموش کردمت...

ادعـــــــای بی تفـــــــاوتی "سخــــت"است!!!

 

ان همــــ با کسیـــ که زیبا تریــــــن حس دنیـــــا را با او
 
تجـــــــــربه کرده ای!!!
+ سه شنبه 27 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:32 الهام| |

خیلــﮯ سختـﮧ

عاشق کســـﮯ باشـﮯ که حتـﮯ رפּحشم خبر نـכاره !!

اما خیلی شیرینـﮧ کـﮧ

یـــــפּاشکـﮯ ...!!

عاشقانـــــــﮧ ...!!

نگاش کنـﮯ פּ بگـﮯ:

آخـﮧ لامصب خیلـﮯ כפּست כارمممم ...!!
+ سه شنبه 27 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:31 الهام| |

+ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:, ساعت19:32 الهام| |

 

روز قیامت ازم پرسیدند :

جوانیت را چگونه گذراندی ؟ !

ندا آمد:

دل شکسته است بگذارید به بهشت برود

دنیایش خوب جهنمی بود
+ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:16 الهام| |

 


 

کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری؟؟


بهش بگو ذوق نکنه اونم تنها میزاری...

 

 


 


 

+ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:14 الهام| |

دیروز, همین حوالـــــــی….
زلـــزله ای آمــد…
حـالا همـه حـالـمــ را می پـرسند !!!
بـی خـبـر از اینـ ـکـه ” مــن”
بـه ایـن لـرزیـدنـهـا
سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـرده امـــ…
بـه لـرزشـهای شـدید شـانه هایـمــــ
و تـرکــــهای عمــیــق قــلــبــمـــ…
امـّـا هنـوز ” خـــوبــم !!! “

+ چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:33 الهام| |

 

چه معنی دارد زندگــــــــــی......؟؟

 

 

 

وقتی کــــــه هیچ اتفاقی مـــــن و تــــــــو را سر راه هم قرار نمی دهــــــد !!

+ چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:21 الهام| |

جدایی درد بی درمان عشق است جدایی حرف بی پایان عشق است جدایی قصه های تلخ دارد جدایی ناله های سخت دارد جدایی شاه بی پایان عشق است جدایی گریه و فریاد دارد جدایی مرگ دارد درد دارد خدایا دور کن درد جدایی که بیزارم دگر از اشناییگلچینی از عکس های احساسی دختران تنها

+ چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:12 الهام| |

میدانی ......

از وقتی که به جای [تو]به [من]

گفتی[ شما]...

فهمیدم پای [او ]در میان است.....

+ چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:9 الهام| |

+ چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, ساعت12:7 الهام| |


ادعای بی تفاوتی سخت است !
آن هم
نسبت به کسی که
زیباترین حس دنیا را
با او تجربه کردی !!!


زرد تـــریــن اتـفـــاق دنـیـا 

پـایـیــــز نیـــسـت . . . ! 

نـبـــودن تــوســت . . . 

اتـفــاقی کــه لـحـــظه بـه لحـظــه مـی افــتـد . . . !
 

+ دو شنبه 19 خرداد 1393برچسب:, ساعت13:47 الهام| |

نمی دانم چشمانت با من چه میکند

 

فقط وقتی که نگاهم میکنی …

چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد

که حس میکنم چقدر زیباست

فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست.♡♥♡

+ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, ساعت18:5 الهام| |

 عکس های عاشقانه

 

 

 

 

 

آلزایمر !
میتواند بهترین بیماری جهان باشد ، تا هر ثانیه یادم نیفتد :
سهم من نیستی . .

+ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:46 الهام| |

عکس های عاشقانه

 

مهمترین درس من از زندگی:


هیچ کس


شبیه حرفهایش نیست

+ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:45 الهام| |

عکس های عاشقانه

 

 

 

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !

 


مـــن ،

 


همیــن جا ،

 


کنار قـــول هـایت ،

 


درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و د
ر عمــــق نبـــودنت ،

 

 

 

محـــــکم ایــستاده ام !!

+ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:44 الهام| |

عکس های عاشقانه

 

 

حــرفت که می شــود …

بـا خنــده می گــویم :

یـادش بخــیر ، فرامـوشــش کـردم …

امــا نمــی داننــد هنــوز هــم …

کســی اشتبــاه تمــاس می گیــرد سست میشـوم که نکنـد تـو باشـی !

+ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:43 الهام| |

نــــــــــــه …

هوا سرد نیست …
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند …
بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت، پر میکشید …
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتــــــــ …
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود …
+ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, ساعت17:43 الهام| |

بـعضے وقتا شُماره یکـے تو گوشیت هست کــﮧ نمیتونے بهش زنگـ بزنے
دلت ـَمـ نمیـآد پاک ـش کنــے
هروقتمـ چشمت بـﮧ اِسم ـش میفتــﮧ دل ـت یـﮧ جورے میشـﮧ
خیلــے دردناکـِ اوטּ لحظـﮧ
میفهمے
دردناکــِ ...

+ شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ساعت13:13 الهام| |

Naghmehsara (532)

من خوبـــــــم..!

عاشق نیستم..

فقط گاهـــی به یادش که می افتم،

دلم تنگــــ میشود…

این که عــــشق نیست…

هســــــــت…؟

+ شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ساعت13:6 الهام| |

کسی چه میداند.....    من......    امروز.....    چندبار فرو ریختم......      چند بار دلتنگ شدم......     از دیدن کسی که........    فقط پیراهنش شبیه تو بود.......

+ شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, ساعت23:29 الهام| |

+ شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, ساعت23:25 الهام| |

 

جاگذاشته ام دلی

                                           هرکه یافت

                                                             مژدگانی اش تمام “زندگی ام”


 

+ شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, ساعت14:51 الهام| |

تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد...


 

+ شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, ساعت14:43 الهام| |

عشقه من . . باورت بشود یا نه . . .!!!

روزی میرسد که دلت برای هیچکس به انداره ی من تنگ نخواهد شد. . .

برای نگاه کردنم . . .خندیدنم . . .اذیت کردنم . . .

برای تمام لحظاتی که کنارم داشتی. . .روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود . . .

اما . . .روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد . . .

+ شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, ساعت14:40 الهام| |طراح : صـ♥ـدفــ